hotline

ALÔ Bác Sĩ Tư Vấn
Khám Bệnh

1900.599.910

(Từ 9h00 - đến 21h00 hằng ngày)

(5.000đ/Phút)

hotline

ALÔ Dược Sĩ Tư Vấn
Sử Dụng Thuốc

1900.599.909

(Từ 9h00 - đến 21h00 hằng ngày)

(5.000đ/Phút)

01-01-1970 08:00:00 AM
Bạn muốn hỏi ( ) điều gì?


Danh sách câu hỏi và trả lời.
syntax error: select id,ch_ten,ch_gioitinh,ch_cauhoi,ch_traloi,ch_email,ngaytao from table_hoidap where id_baiviet= and hienthi=1 order by id desc